آنتیک به عنوان یکی از روشهای فرآوری، سطح سنگ را بصورت مات و کهنه شکل می دهد و قابلیت کار در ابعاد مختلف را دارا می باشد. این روش در واقع سایش سنگ توسط ساینده های سرامیکی است که توسط دستگاه مخصوص، فرآوری و در معماری امروز کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

 

antique.jpg v001.jpg v002.jpg v003.jpg v004.jpg v005.jpg v006.jpg v007.jpg v008.jpg